Dnes je: 23. 10. 2020 Meniny má: Kvetoslava
Naše Kysuce

Ubytovanie Kysuce

Top linky z Kysúc

Info z Čadce

Osobnosti KysúcTuriec online

Reštaurácia Príma

Nominujte osobnosti Čadce na rok 2015

ČADCA - Mesto Čadca aj v tomto roku pokračuje v tradícii udeľovania ocenení významným osobnostiam žijúcim, resp. pôsobiacim na pôde nášho mesta. Nominácie osobností, ktoré si zaslúžia ocenenie za svoju celoživotnú prácu a dielo v oblasti, v ktorej pôsobia, resp. za svoj výnimočný čin, môžete posielať do 24. apríla 2015 na adresu Mestský úrad, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca (na obálku napíšte heslo OSOBNOSTI), resp. na e-mail: kultura@mestocadca.sk. K nominácii priložte odôvodnenie návrhu, stručný životopis navrhovanej osobnosti a svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, telefón, e-mail). Anonymné návrhy nebudú akceptované.

Oblasti pôsobenia

Veda a výskum, hospodárstvo a regionálny rozvoj, zdravotníctvo, humanitna a sociálna činnosť, kultúra a umenie, vzdelávanie a práca s mládežou, verejno-prospešná činnosť, šport.

V zmysle Štatútu Mesta Čadca môžu byť udelené nasledujúce ocenenia:

Čestné občianstvo

Udeľuje sa osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Cena mesta Čadca

Udeľuje sa osobám za:

 • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej práce
 • významný podiel a výrazné pričinenie sa o ekonomický, spoločenský a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
 • záchranu ľudských životov a majetku mesta a občanov.

Cena primátora mesta Čadca

Udeľuje ju primátor mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

Doručené nominácie posúdi komisia menovaná primátorom mesta Milanom Gurom, zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ), členov komisií a ďalších prizvaných osobností. Členovia komisie postúpia vybrané návrhy vedeniu mesta, ktoré ich predloží na schválenie poslancom Mestského zastupiteľstva v Čadci. Ocenenia budú odovzdané v rámci samostatného slávnostného programu. Ďalšie informácie: MsÚ Čadca - OŠKMaŠ, 041/430 22 44.

Osobnosti ocenené v rokoch 2011 – 2014

2011

 • Čestné občianstvo mesta Čadca: Karol Kállay
 • Cena mesta Čadca: MUDr. František Kostka, Mgr. Mária Marcibálová a Mgr. Vojtech Marcibál
 • Cena primátora mesta Čadca: Magdaléna Hacková, Juraj Šerík

2012

 • Čestné občianstvo mesta Čadca: Mgr. Amália Kužmová a Mgr. Pavol Kužma
 • Cena mesta Čadca: MUDr. Jozef Kanaba, MUDr. Věra Kufová, Eva Matysová
 • Cena primátora mesta Čadca: Rastislav Hajnoš, Ing. Miroslav Janík, MUDr. Peter Szeghy

2013

 • Cena mesta Čadca: Mgr. Peter Bytčanek, ThDr. Emil Floriš, PhD., Engelbert König
 • Cena primátora mesta Čadca:  Ing. Ján Drobil, Mgr. Jozef Klieštik, MUDr. Karol Tomek

2014

 • Čestné občianstvo mesta Čadca: Ing. Jozef Markulják
 • Cena mesta Čadca: Mgr. Nina Kopecká a Mgr. Ladislav Kopecký in memoriam, Mgr. Vladimír Kráľ, MUDr. Šimon Višňovský
 • Cena primátora mesta Čadca: Mgr. Ing Peter Dubec, Prof., JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., Mgr. Milan Pollák

Osobnosti ocenené v rokoch 1994 – 2008

 • Čestní občania mesta Čadca: JUDr. Anton Blaha, Eugen Andrew  Cernan, Ján Chryzostom Korec, prof. PaedDr., Mgr. Art Vojtech Didi, doc. Mgr. Art Pavol Procházka, Michał Staśkiewicz, Carlo Wender
 • Cena mesta Čadca: Mgr. Milan Čimbora, Miroslav Ďurica, Ing. Jozef Pollák
 • Cena primátora mesta Čadca: Doc., Ing. Ivan Hlavoň, CSc., Doc., RNDr. Stanislav Palúch, CSc.

Ďalšie články z kategórie Politika

 • Nemeckým investorom sa v Žilinskom kraji darí
 • Poslanec Podmanický o programovej konferencii
 • Župa bude hospodáriť s viac ako 167–miliónovým rozpočtom
 • Vyhlásenie mimoriadnej situácie
 • Ruský veľvyslanec Fedotov navštívil Turzovku