Dnes je: 05. 12. 2021 Meniny má: Oto
Naše Kysuce

Ubytovanie Kysuce

Top linky z Kysúc

Info z Čadce

Osobnosti KysúcTuriec online

Reštaurácia Príma

Kontakty mestský úrad Čadca

Ústredňa

+421 41 430 22 01
+421 41 430 22 02
+421 41 430 22 09

Vedenie mesta
Účastník/odborKontaktČ.dv.Posch.Funkcia/prac.zaradenie
Ing. Milan Gura +421 41 430 22 12
sekretariat@mestocadca.sk
1 I. primátor mesta
Ing. František Prívara +421 41 430 22 35
frantisek.privara@mestocadca.sk
4-5 I. zástupca primátora
Ing. Rudolf Cyprich +421 41 430 22 45
rudolf.cyprich@mestocadca.sk
4-5 I. zástupca primátora
Ing. Anna Zbojanová +421 41 430 22 67
anna.zbojanova@mestocadca.sk
8 I. prednostka
Jana Šamajová +421 41 430 22 17
jana.samajova@mestocadca.sk
8 I. sekretariát prednostu
Ing. Jaroslav Hacek +421 41 430 22 11
jaroslav.hacek@mestocadca.sk
7 I. asistent prednostky
Mgr. Silvia Cisáriková +421 41 430 22 19
silvia.cisarikova@mestocadca.sk
1 I. poradca primátora pre styk s médiami
Mária Cisáriková +421 41 430 22 54
maria.cisarikova@mestocadca.sk
9 I. útvar verejného obstarávania a nákupu
Kancelária primátora, protokolu
Účastník/odborKontaktČ.dv.Posch.Funkcia/prac.zaradenie
Mgr. Marián Kráľ +421 41 430 22 32
marian.kral@mestocadca.sk
2 I. vedúci kancelárie
Terézia Babuliaková
Zuzana Králiková

+421 41 430 22 12
terezia.babuliakova@mestocadca.sk
zuzana.kralikova@mestocadca.sk

1 I. sekretariát primátora
Mgr. Jana Serafínová +421 41 430 22 37
jana.serafinova@mestocadca.sk
4-5 I. sekretariát zástupcu primátora
Marián Martiniak +421 41 430 22 21
marian.martiniak@mestocadca.sk
17 I. osobný vodič primátora
Jozef Fujak +421 41 430 22 21
17 I. vodič
Oddelenie organizačno - administratívne
Účastník/odborKontaktČ.dv.Posch.Funkcia/prac.zaradenie
Ing. Mária Goreková +421 41 430 22 47
maria.gorekova@mestocadca.sk
13 II. vedúca oddelenia
Mgr. Zuzana Vojárová +421 41 430 22 75
zuzana.vojarova@mestocadca.sk
5 II. mzdy, personálne
Renáta Haceková +421 41/430 22 38
renata.hacekova@mestocadca.sk
5 II mzdy, personálne
Janka Murčová +421 41 430 22 82
janka.murcova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - matrika
Mgr. Oľga Hažiková
Vlasta Chromíková
+421 41 430 22 82
olga.hazikova@mestocadca.sk
vlasta.chromikova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - matrika
Mgr. Mária Valáriková +421 41 430 22 82
maria.valarikova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - matrika
Bc. Anna Hajná +421 41 430 22 96
spoločná úradovňa - matrika
Viera Petráková +421 41 430 22 81
viera.petrakova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - evidencia obyvateľstva
Mgr. Mária Chylá +421 41 430 22 81
maria.chyla@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - evidencia obyvateľstva, súpisné čísla
Ing. Ján Bazger +421 41 430 22 20
bazger@mestocadca.sk
4 II. informatik
Jozef Pagáč +421 41 430 22 32
jozef.pagac@mestocadca.sk
2 I. informatik
Liliana Psotová

+421 41 430 22 80
liliana.psotova@mestocadca.sk

spoločná úradovňa - podateľňa
Bc. Katarína Vajdíková +421 41 430 22 16
katarina.vajdikova@mestocadca.sk
12 II. archív - likvidované podniky, posudky
Ľubomíra Staškovanová +421 41 430 22 83
lubomira.staskovanova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - pokladňa
Anna Kožáková +421 41 430 22 93
anna.kozakova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - pokladňa
Štefan Ježík +421 41 430 22 16
stefan.jezik@mestocadca.sk
12 II. bezpečnostný technik
Oddelenie ekonomické a správy majetku1. Referát financií a správy majetku
Účastník/odborKontaktČ.dv.Posch.Funkcia/prac.zaradenie
Mgr. Erika Mazancová +421 41 430 22 27
erika.davidikova@mestocadca.sk
7a II. vedúca oddelenia
Ing. Alojz Kozoň +421 41 430 22 73
alojz.kozon@mestocadca.sk
8 II. rozpočet
Mgr. Alena Suchánková +421 41 430 22 73
alena.suchankova@mestocadca.sk
8 II. majetok, inventarizácia

Mária Škorvánková
Zdena Kocúrková

+421 41 430 22 26
maria.skorvankova@mestocadca.sk
zdena.kocurkova@mestocadca.sk
7b II. učtáreň
Mgr. Zuzana Macurová +421 41 430 22 26
zuzana.macurova@mestocadca.sk
7b II. učtáreň, majetok
Anna Klieštiková +421 41 430 22 29
anna.kliestikova@mestocadca.sk
7c II. úhrady
Janka Poláková +421 41 430 22 71
janka.polakova@mestocadca.sk
10 I. poľnohosp. mapy, pozemky, kataster
Mária Kubičinová
Eva Grochalová
Bc. Miroslava Gregušová
+421 41 430 22 39
maria.kubicinova@mestocadca.sk
eva.grochalova@mestocadca.sk
6 II. daň z nehnuteľností, zo psov
Božena Hajduková +421 41 430 22 89
bozena.hajdukova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - dane a poplatky
Viera Poláčková +421 41 430 22 90
viera.polackova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - dane a poplatky
Právne oddelenie
Účastník/odborKontaktČ.dv.Posch.Funkcia/prac.zaradenie
JUDr. Zuzana Cenigová +421 41 430 22 72
zuzana.cenigova@mestocadca.sk
18 II. vedúca oddelenia
Mgr. Renáta Staškovanová +421 41 430 22 63
renata.staskovanova@mestocadca.sk
15 II. exekúcie, dedičské veci
Anastázia Suchánková +421 41 430 22 63
anastazia.suchankova@mestocadca.sk
15 II. exekúcie
Mgr. Jaroslav Kuska +421 41 430 22 50
jaroslav.kuska@mestocadca.sk
15 II. priestupky
Oddelenie dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku a investičnej činnosti
Účastník/odborKontaktČ.dv.Posch.Funkcia/prac.zaradenie
Ing. František Ščury +421 41 430 22 64
frantisek.scury@mestocadca.sk
13 I. vedúci oddelenia
Ing. Ferdinand Gonščák +421 41 430 22 25
ferdinand.gonscak@mestocadca.sk
17 I. vedúci referátu
Anna Straková +421 41 430 22 31
anna.strakova@mestocadca.sk
16 I. územné a stavebné povolenia
Ing. Anton Jaroš +421 41 430 22 31
anton.jaros@mestocadca.sk
16 I. územné a stavebné povolenia
Ing. Marcela Murčová +421 41 430 22 14
marcela.murcova@mestocadca.sk
15 I. územné a stavebné povolenia
Ing. Gabriela Ramšáková +421 41 430 22 14
gabriela.ramsakova@mestocadca.sk
15 I. Štátny fond rozvoja bývania
Mgr. Gabriela Podmanická +421 41 430 22 25
gabriela.podmanicka@mestocadca.sk
17 I. technická infraštruktúra
Ing. František Zaťovič +421 41 430 22 30
frantisek.zatovic@mestocadca.sk
12 I. investičná výstavba
Milada Matochová +421 41 430 22 88
milada.matochova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - dopravná infraštruktúra
Oddelenie dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku a investičnej činnosti: referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
Účastník/odborKontaktČ.dv.Posch.Funkcia/prac.zaradenie
Ing. Emília Ďuranová +421 41 430 22 24
emilia.duranova@mestocadca.sk
1 II. vedúca referátu
Ing. Peter Švábik +421 41 430 22 78
peter.svabik@mestocadca.sk
1 II. životné prostredie
Mgr. Dana Jantulíková +421 41 430 22 87
dana.jantulikova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - odpadové hospodárstvo
Emília Točoňová +421 41 430 22 86
emilia.toconova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - odpadové hospodárstvo
Jana Gavláková +421 41 430 22 84
jana.gavlakova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - odpadové hospodárstvo
Darina Fúriková +421 41 430 22 92
darina.furikova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - odpadové hospodárstvo
Bc. Peter Jopek +421 41 430 22 78
peter.jopek@mestocadca.sk
1 II. odpadové hospodárstvo
Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Účastník/odborKontaktČ.dv.Posch.Funkcia/prac.zaradenie
RNDr. Miloslav Šulgan, CSc. +421 41 430 22 13
miloslav.sulgan@mestocadca.sk
11 I. vedúci oddelenia
Ing. Ján Bucha +421 41 430 22 65
jan.bucha@mestocadca.sk
12 I regionálny rozvoj, projekty
Ing. Pavla Šimeková +421 41 430 22 65
pavla.simekova@mestocadca.sk
12 I. regionálny rozvoj, projekty, cestovný ruch
Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti
Účastník/odborKontaktČ.dv.Posch.Funkcia/prac.zaradenie
Ing. Božena Cvečková +421 41 430 22 15
bozena.cveckova@mestocadca.sk
35 I. vedúca oddelenia
Mgr. Janka Bulejová +421 41 430 22 60
janka.bulejova@mestocadca.sk
35 I. opatrovateľská služba
Mgr. Mária Cyprichová
Mgr. Michaela Švaňová
+421 41 430 22 60
maria.cyrichova@mestocadca.sk
michaela.svanova@mestocadca.sk
35 I. sociálne veci
Margita Švábiková +421 41 430 22 74
margita.svabikova@mestocadca.sk
14 II. MH a podnikateľská činnosť
Anna Vojtušová +421 41 430 22 68
anna.vojtusova@mestocadca.sk
14 II. byty
Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu
Účastník/odborKontaktČ.dv.Posch.Funkcia/prac.zaradenie
Mgr. Marián Fúrik +421 41 430 22 77
marian.furik@mestocadca.sk
3 II. vedúci oddelenia
Mgr. Katarína Šulganová +421 41 430 22 44
katarina.sulganova@mestocadca.sk
10 II. kultúra a medzinárodné vzťahy
Mgr. Miroslava Kučáková +421 41 430 22 77
miroslava.kucakova@mestocadca.sk
3 II. odborný zamestnanec
Emília Tomalová
Zdena Burdíková
+421 41 430 22 54
emilia.tomalova@mestocadca.sk
zdena.burdikova@mestocadca.sk
9 II. školstvo
Daniela Grochalová +421 41 430 22 54
daniela.grochalova@mestocadca.sk
9 II. školstvo
Útvar kontroly
Účastník/odborKlapkaČ.dv.Posch.Funkcia/prac.zaradenie
JUDr. Ján Klučka +421 41 430 22 42
jan.klucka@mestocadca.sk
11 II. hlavný kontrolór