Dnes je: 17. 05. 2021 Meniny má: Gizela
Naše Kysuce

Ubytovanie Kysuce

Top linky z Kysúc

Info z Čadce

Osobnosti KysúcTuriec online

Reštaurácia Príma

Skalité vyhlasuje súťaž o fotografiu roka

SKALITÉ - Obec Skalité vyhlasuje 1.ročník súťaže o fotografiu roka s názvom „Skalité mojimi očami“. A tu sú pravidlá súťaže:

1. Fotografie je potrebné poslať elektronicky do 10.novembra 2016 na emailovú adresu: kniznica@skalite.sk (prípadne môžu byť doručené osobne do obecnej knižnice na USB
kľúči). Do predmetu správy napíšte SÚŤAŽ a do textu meno a priezvisko autora, kontaktnú adresu, tel. číslo a názov fotografie.

2. Každá fotografia musí zachytávať obec Skalité v akejkoľvek podobe- príroda, architektúra, život v obci, ľudia, budovy, atď. Po termíne odovzdania budú fotografie uverejnené za účelom hlasovania, ktoré bude prebiehať verejne od 11.11.2016 do 30.11.2016 na FB stránke obce Skalité https://www.facebook.com/obecskalite. Autori fotografií s najvyšším počtom„lajkov“ budú ocenení hodnotnými cenami.

3. Organizátorom súťaže je obec Skalité. Súťaž je zameraná na zachytenie a propagáciu obce Skalité v jej rôznych podobách a na snahu motivovať nádejných fotografov v ich ďalšej
tvorbe.

4. Súťažiacim môže byť každý fotograf, ktorý sa zapojí do súťaže splnením uvedených podmienok. Minimálny a maximálny vek súťažiaceho nie je stanovený.

5. Jeden súťažiaci môže poslať do súťaže max. 2 fotografie. Zapojiť sa do súťaže môže súťažiaci len s fotografiou, ktorej je autorom, teda ku ktorým má neobmedzené a bezvýhradné
vlastnícke právo. Organizátor nenesie zodpovednosť za zverejnenie fotografie, ku ktorej súťažiaci nemá autorské právo. V prípade porušenia práv tretích osôb nesie plnúzodpovednosť súťažiaci, ktorý fotografiu zaslal.

6. Organizátor má právo nezverejniť a vyradiť zo súťaže fotografie, ktoré nezachytávajú obecSkalité alebo odporujú dobrým mravom, či poškodzujú dobré meno tretích osôb, prípadne fotografie, ktorých kvalita nie je dostačujúca alebo nespĺňajú stanovené podmienky.

7. Súťažiaci súhlasí s použitím fotografií na reklamné a propagačné účely organizátora bez časového a územného obmedzenia. Rovnako súťažiaci súhlasí so zverejnením spolu s menom
autora a názvom snímky a s poskytnutím fotografií bez nároku na honorár. Prihlásením súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely realizácie súťaže. Súhlas je udeľovaný dobrovoľne, na dobu neurčitú a možno ho odvolať písomným vyhlásením doručeným usporiadateľovi.

8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na archiváciu všetkých súťažných fotografií. Usporiadateľ má právo zaslané fotografie korigovať.

Ďalšie články z kategórie Kultúra

  • Štedrovečerné stolovanie
  • Vianočný jarmok a galavečer Vianoce
  • Župan ocení významné osobnosti kraja
  • Čarovné dni vianočné
  • Pozvánka do divadla