Dnes je: 23. 06. 2021 Meniny má: Sidónia
Naše Kysuce

Ubytovanie Kysuce

Top linky z Kysúc

Info z Čadce

Osobnosti KysúcTuriec online

Reštaurácia Príma

Pondelkové zasadnutie Mestskej rady Mesta Čadca

V pondelok 18. júna 2012 sa uskutočnilo  rokovanie Mestskej rady Mesta Čadca. Po otvorení a schválení programu rokovania, overovateľov zápisnice a zapisovateľa, pristúpili prítomní členovia mestskej rady k jednotlivým bodom rokovania, ktorých obsahom bolo:

  • Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Čadca. Predmetný návrh MR prerokovala a odporučila ho Mestskému zastupiteľstvu Mesta Čadca schváliť.
  • Návrh na udelenie ocenení - Cena Mesta Čadca, Cena primátora Mesta Čadca v roku 2012 prerokovala MR a odporučila MZ schváliť návrh na udelenie Ceny Mesta Čadca MUDr. Jozefovi Kanabovi, MUDr. Věre Kufovej a Eve Matysovej a Ceny primátora mesta Čadca Ing. Miroslavovi Janíkovi, MUDr. Petrovi Szegymu a Rastislavovi Hajnošovi v zmysle Štatútu Mesta Čadca.
  • Informatívnu správu o príprave Bartolomejského jarmoku a 8. ročníka festivalu Drôtománia Čadca 2012 predložila prítomným členom mestskej rady Mgr. Katarína Šulganová.
  • Body Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností a Rôzne ukončili pondelkové zasadnutie mestskej rady.

Ďalšie články z kategórie Politika

  • Nemeckým investorom sa v Žilinskom kraji darí
  • Poslanec Podmanický o programovej konferencii
  • Župa bude hospodáriť s viac ako 167–miliónovým rozpočtom
  • Vyhlásenie mimoriadnej situácie
  • Ruský veľvyslanec Fedotov navštívil Turzovku