Dnes je: 05. 08. 2021 Meniny má: Hortenzia
Naše Kysuce

Ubytovanie Kysuce

Top linky z Kysúc

Info z Čadce

Osobnosti KysúcTuriec online

Reštaurácia Príma

V Kysuci udeľovali cenu mesta

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - Dňa 27. júla 2013 o 9.00 hod. sa konalo slávnostné zasadnutie poslancov MsZ v KNM s cieľom oceniť päť osobností z nášho mesta za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, ktorou sa významným spôsobom pričinili o kultúrny rozvoj mesta či jeho propagáciu doma a v zahraničí. Návrhy na udelenie ceny mohla zasielať široká verejnosť. Na júnovom zasadnutí MsZ poslanci zaslané nominácie schvaľovali. Z rúk primátora mesta Ing. Jána Hartela si ocenenie prevzali:

Viliam GALVÁNEK

Ocenenie Čestné občianstvo mesta Kysucké Nové Mesto – In memoriam, sa udeľuje za zásluhy o rozvoj školstva, športu a kultúry v Kysuckom Novom Meste a za spoznávanie a sprístupňovanie histórie mesta jeho občanom.

Pán Viliam Galvánek pracoval ako učiteľ matematiky, výtvarnej výchovy, rysovania a telesnej výchovy na viacerých miestach. Za obdobie svojej učiteľskej činnosti vychoval a do života pripravil veľa mladých ľudí. Bol zakladateľom turistiky na Kysuciach a uznávaným odborníkom v celom Československu. Venoval sa ochrane prírody, bol dlhoročným členom ochotníckeho divadla v Kysuckom Novom Meste, podieľal sa na práci miestnej organizácie Matice slovenskej, od roku 1958 bol dlhoročným kronikárom mesta, spolupracoval s Kysuckým múzeom. Bol spoluautorom mnohých publikácií z oblasti prírody i divadelného ochotníctva.

Prof. Ing. Felicita CHROMJAKOVÁ, PhD.

Získala ocenenie Cena mesta Kysucké Nové Mesto za významné výsledky vo vedeckej a publicistickej činnosti a za šírenie dobrého mena mesta.

Pani Felicita Chromjaková pôsobila v rokoch 1986 – 2004 na Žilinskej univerzite, Katedre priemyselného inžinierstva. Od roku 2004 pôsobí ako projektový manažér v spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia Žilina, kde vedie projekty a vzdelávanie pracovníkov v priemyselných firmách. Má za sebou viac ako 150 úspešne zrealizovaných projektov na Slovensku, v Čechách, Nemecku a Poľsku. Je autorkou 3 domácich odborných publikácií z oblasti Priemyselného inžinierstva. Je autorkou viacerých domácich a zahraničných odborných článkov z oblasti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti firiem.

doc. RNDr. Vladimír FALŤAN, PhD.

Ocenenie Cena mesta Kysucké Nové Mesto dostal za významné výsledky vo vedeckej a publicistickej činnosti a za šírenie dobrého mena mesta.

Pán Vladimír Falťan pôsobil v rokoch 2002 – 2003 ako výskumný pracovník Katedry krajinnej ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 2003 doteraz pôsobí ako vysokoškolský učiteľ – odborný asistent Katedry fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Má za sebou 29 recenzovaných vedeckých článkov, 3 vedecké domáce monografie, 1 odbornú zahraničnú monografiu, 10 príspevkov na konferenciách doma i v zahraničí, 165 registrovaných citačných ohlasov. Od roku 2011 je členom Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.

Dušan TARČÁK

Udelené mu bolo ocenenie Cena mesta Kysucké Nové Mesto za zásluhy v oblasti  rozvoja kultúry a športu v Kysuckom Novom Meste.

Od roku 1969 pracoval v ZVL Kysucké Nové Mesto ako konštruktér, zároveň bol futbalista za ZVL Kysucké Nové Mesto. V rokoch 1972 – 1974 bol členom futbalového družstva v 2. celoštátnej československej lige. Po skončení aktívnej činnosti, až do roku 1991, robil tajomníka futbalového oddielu ZVL Kysucké Nové Mesto a neskôr aj celej TJ ZVL.

V roku 1991 nastúpil ako riaditeľ Domu kultúry ZVL. V roku 1996 prechádza kultúrne oddelenie pod mesto Kysucké Nové Mesto a vytvára sa Mestské kultúrne stredisko. Stal sa riaditeľom tejto príspevkovej organizácie. V roku 2002 pod vedením pána Tarčáka sa vytvorilo Mestské kultúrno-športové stredisko, pod ktoré sa pribral futbal a postupne všetky športové oddiely. Do konca roka 204 vykonával funkciu riaditeľa MKŠS.

Ing. Ivan ČERVENEC

Ocenenie Cena mesta Kysucké Nové Mesto mu udelili za zásluhy o rozvoj záhradkárstva v Kysuckom Novom Meste a za výchovu mládeže v oblasti záhradkárstva a ochrany prírody.

Je členom Slovenského zväzu záhradkárov v Kysuckom Novom Meste vyše 30 rokov, kde od roku 1984 doteraz vykonáva funkciu predsedu. Je tiež predsedom Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov Čadca so sídlom v Kysuckom Novom Meste.

Pod jeho vedením bola zriadená a vybudovaná prvá záhradkárska osada na Kysuciach v katastri obce Budatínska Lehota, následne v roku 1984 sa začala budovať záhradkárska osada v Povine.

Organizuje už niekoľko desaťročí výstavy ovocia a zeleniny v Kysuckom Novom Meste. Svoje výpestky vystavuje na celoslovenských výstavách ovocia a tiež aj v susednom Česku. Venuje sa práci s mládežou v oblasti vzťahu k prírode a záhradkárstvu.

Ďalšie články z kategórie Politika

  • Nemeckým investorom sa v Žilinskom kraji darí
  • Poslanec Podmanický o programovej konferencii
  • Župa bude hospodáriť s viac ako 167–miliónovým rozpočtom
  • Vyhlásenie mimoriadnej situácie
  • Ruský veľvyslanec Fedotov navštívil Turzovku