Dnes je: 05. 12. 2021 Meniny má: Oto
Naše Kysuce

Ubytovanie Kysuce

Top linky z Kysúc

Info z Čadce

Osobnosti KysúcTuriec online

Reštaurácia Príma

Školy a školské zariadenia na Kysuciach

Názov Adresa Meno riaditeľa Telefón E-mail
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana

17. novembra 1296 
Čadca 022 01

RNDr. Anna Čerchlová 041/4322330 kancelaria@gymcadca.sk
Školský internát pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana 17. novembra 1296
Čadca 022 01
RNDr. Anna Čerchlová 041/4322330
Školská jedáleň pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana 17. novembra 1296
Čadca 022 01
RNDr. Anna Čerchlová 041/4334581 gjmh@gymcadca.sk
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu 17. novembra 2701
Čadca 022 01
Ing. Elena Kováčová 041/4332106 kovacova@oaca.sk
Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Dušana Metoda Janotu 17. novembra 2701
Čadca 022 01
Ing. Elena Kováčová 041/4332103 kovacova@oaca.sk
Materská škola Fraňa Kráľa 1707
Čadca 022 01
Irena Jedináková 041/4334191 ms.franakrala@stonline.sk
Školská jedáleň pri Materskej škole Fraňa Kráľa 1707
Čadca 022 01
Jozefa Drozdeková 041/4334191
Materská škola pri základnej škole Horelica 429
Čadca 022 01
Mgr. Terézia Bulejová 041/4334167 zshorelica@centrum.sk
Základná škola s materskou školou Horelica 429
Čadca 022 01
Mgr. Terézia Bulejová 041/4334167 zshorelica@centrum.sk
Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Horelica 429
Čadca 022 01
Mgr. Terézia Bulejová 041/4334167 zshorelica@centrum.sk
Výdajná školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Horelica 429
Čadca 022 01
Mária Suchánková 041/4321390
Pedagogická a Sociálna akadémia sv. Márie Goretti Horná 137
Čadca 022 01
PhDr. Renáta Kasmanová 041/4312510 skola@pasaca.edu.sk
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Horná 137
Čadca 022 01
PhDr. Renáta Kasmanová 041/4335122 skola@szsfaca.edu.sk
Školský internát pri Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti Horná 137
Čadca 022 01
PhDr. Renáta Kasmanová 041/4335122 skola@pasaca.edu.sk
Školská jedáleň pri Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. M. Goretti Horná 137
Čadca 022 01
PhDr. Renáta Kasmanová 041/4312510 skola@pasaca.edu.sk
Materská škola Hurbanova 1155
Čadca 022 04
Marta Lejtrichová 041/4334189 mshurbanova.cadca@stonline.sk
Školská jedáleň pri Materskej škole Hurbanova 1155
Čadca 022 04
Jana Dzurinová 041/4334189
Materská škola Janka Kráľa 2392
Čadca 022 01
Mgr. Vlasta Markechová 041/4334190 materska.skolka.zarec@stonline.sk
Školská jedáleň pri Materskej škole Janka Kráľa 2392
Čadca 022 01
Iveta Bartkoviaková 041/4334190
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Kukučínova 162
Čadca 022 01
PhDr. Hrašková Alena, MPH 041/4334181,82 ppcadca@stonline.sk
Centrum voľného času Kukučínova 2851
Čadca 022 01
Mgr. Marta Buchcarová 041/4334179,80 domcek@cvcca.edu.sk
Základná škola M. R. Štefánika 2007
Čadca 022 01
Mgr. Viera Kubicová 041/4334173 zscadcazarec@stonline.sk
Základná umelecká škola M. R. Štefánika 2007
Čadca 022 01
Mgr Dagmar Šamajová 041/4335740 zus2@stonline.sk
Školský klub detí pri Základnej škole M. R. Štefánika 2007
Čadca 022 01
Mgr. Viera Kubicová 041/4334173 zscadcazarec@stonline
Výdajná školská jedáleň pri Základnej škole M. R. Štefánika 2007
Čadca 022 01
Oľga Chmurčiaková 041/4335811
Materská škola Milošová 445
Čadca 022 01
Mgr. Margita Masnicová 041/4334193 ms.milosova@gmail.com
Školská jedáleň pri Materskej škole Milošová 445
Čadca 022 01
Iveta Bartkoviaková 041/4334193
Výdajná školská jedáleň pri Základnej škole Milošová u Prívary 447
Čadca 022 01
Mária Suchánková 041/4321390
Základná škola Milošová u Prívary 477
Čadca 022 01
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová 041/4339043 zsprivary@zoznam.sk
Školský klub detí pri Základnej škole Milošová u Prívary 477
Čadca 022 01
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová 041/4339043 zsprivary@zoznam.sk
Stredná odborná škola technická Okružná 693
Čadca 022 01
Ing. František Kajánek 041/4327640 info@sostca.sk
Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy technickej Okružná 693
Čadca 022 01
Ing. František Kajánek 041/4327640
Spojená škola-Základná škola pri zdravotníckom zariadení Palárikova 2311
Čadca 022 01
PaedDr. Jaroslav Velička 041/4604111 szs@zoznam.sk
Školský klub detí pri Spojenej škole Palárikova 2311
Čadca 022 01
PaedDr. Jaroslav Velička 041/4335117 szsca@zoznam.sk
Spojená škola-Špeciálna základná škola Palárikova 2758
Čadca 022 01
PaedDr. Jaroslav Velička 041/4335117 szsca@zoznam.sk
Školský klub detí pri Spojenej škole Palárikova 2758
Čadca 022 01
PaedDr. Jaroslav Velička 041/4335117 szsca@zoznam.sk
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole Palárikova 2758
Čadca 022 01
PaedDr. Jaroslav Velička 041/4335117 szs@zoznam.sk
Materská škola pri základnej škole Podzávoz 2739
Čadca 022 01
Mgr. Milan Šidlo 041/4334183
Základná škola s materskou školou Podzávoz 2739
Čadca 022 01
Mgr. Milan Šidlo 041/4334172 skola@zspodzavoz.edu.sk
Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Podzávoz 2739
Čadca 022 01
Mgr. Milan Šidlo 041/4334172 skola@zspodzavoz.edu.sk
Výdajná školská jedáleň pri Základnej škole Podzávoz 2739
Čadca 022 01
Mária Suchánková 041/4321390
Základná škola Rázusova 2260
Čadca 022 01
Mgr. Zdena Maslíková 041/4334165 zsraz@stonline.sk
Školský klub detí pri Základnej škole Rázusova 2260
Čadca 022 01
Mgr. Zdenka Maslíková 041/4334165 zsraz@stonline.sk
Školská jedáleň pri Základnej škole Rázusova 2260
Čadca 022 01
Mária Suchánková 041/4321390
Materská škola SNP 742
Čadca 022 04
Mgr. Katarína Školová 041/4334187 ms_snp_cadca@stonline.sk
Školská jedáleň pri Materskej škole SNP 742
Čadca 022 04
Helena Škorvánková 041/4334187
Základná umelecká škola Jozefa Potočára Školská 945
Čadca 022 01
Mgr. Peter Bytčanek 041/4334175 zus1@stonline.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul. 17. novembra 2579
Čadca 022 01
Ing. Milan Liščák 041/4321590 riaditel@sosca.sk
Základná škola Jána Amosa Komenského Ulica Komenského 752
Čadca 022 04
Mgr. Anna Dinisová 041/4334169 riaditel@zskomca.sk
Školský klub detí pri Základnej škole Jána Amosa Komenského Ulica Komenského 752
Čadca 022 01
Mgr. Anna Dinisová 041/4334169
Školská jedáleň pri Základnej škole Jána Amosa Komenského Ulica Komenského 752
Čadca 022 04
Oľga Chmurčiaková 041/4335811
Materská škola Ústredie 169
Čierne 023 13
Veronika Jurgová 041/4373127
Školská jedáleň pri Materskej škole Ústredie 169
Čierne 023 13
Alojzia Krčmáriková 041/4373107
Základná škola Ústredie 183
Čierne 023 13
Mgr. Pavol Benko 041/4373230 benko@zscierne.edu.sk
Školský klub detí pri Základnej škole Ústredie 183
Čierne 023 13
Mgr. Pavol Benko 041/4373230
Materská škola pri základnej škole Vyšný Koniec 969
Čierne 023 13
Mgr. Ladislav Knap 041/4373242
Základná škola s materskou školou Vyšný Koniec 969
Čierne 023 13
Mgr. Ladislav Knap 041/4373260 knap@zsmscierne.edu.sk
Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Vyšný Koniec 969
Čierne 023 13
Mgr. Ladislav Knap 041/4373260
Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Vyšný Koniec 969
Čierne 023 13
Margita Strýčková 041/4373261
Materská škola pri základnej škole Dlhá nad Kysucou 201,
023 54
Mgr. Mária Koišová 041/4352353 obec.dnk@gmail.com
Základná škola s materskou školou Dlhá nad Kysucou 201,
023 54
Mgr. Mária Koišová 041/4352353 obec.dnk@gmail.com
Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Dlhá nad Kysucou 201,
023 54
Mgr. Mária Koišová 041/4352353 obec.dnk@gmail.com
Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Dlhá nad Kysucou 201,
023 54
Anna Škorová 041/4352353 obec.dnk@gmail.com
Základná škola s materskou školou Dunajov 235,
023 02
Mgr. Jarmila Neveďalová 041/4385155 zsmsdunajov@centrum.sk
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s materskou školou Dunajov 235,
023 02
Mgr. Jarmila Neveďalová 041/4385155 zsmsdunajov@centrum.sk
Materská škola pri Základnej škole Dunajov 266,
023 02
Bc. Iveta Chilá 041/4385192 iveta.chila@gmail.com
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou Dunajov 266,
023 02
Marta Ondreášová 041/4395192 iveta.chila@gmail.com
Materská škola Hlavice 976
Klokočov 023 22
Anna Horčičáková 041/4358184
Základná škola Ústredie 976
Klokočov 023 22
Ing. Jarmila Nekorancová 041/4353923 email-riaditelzs@klokocov.sk
Školský klub detí pri Základnej škole Ústredie 976
Klokočov 023 22
Ing. Jarmila Nekorancová 041/4353923 email-riaditelzs@klokocov.sk
Centrum voľného času Ústredie č. 976
Klokočov 023 22
Mgr. Ladislav Dorociak 041/4353085 cvc.rosicka@centrum.sk
Školská jedáleň pri Základnej škole Ústredie 976
Klokočov 023 22
Anna Soviarová 041/4358131
Materská škola pri Základnej škole Klubina 157,
023 04
PaedDr. Martina Borisová 041/4395106
Základná škola s materskou školou Klubina 157,
023 04
041/4395107 zsklubina@post.sk
Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Klubina 157,
023 04
Magdaléna Kuzmová 041/4395231
Materská škola Korňa 720,
023 21
Anna Bernátová 041/4356219 mskorna@post.sk
Školská jedáleň pri Materskej škole Korňa 720,
023 21
Margita Čulmanová 041/4356219 mskorna@post.sk
Základná škola Ústredie 533
Korňa 023 21
Mgr. Jaroslava Srníčková 041/4353220 zskorna@stonline.sk
Školský klub detí pri Základnej škole Ústredie 533
Korňa 023 21
Mgr. Jaroslava Srničková 041/4353220 zskorna@stonline.sk
Školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť Základnej školy Ústredie 533
Korňa 023 21
Mgr. Jaroslava Srníčková 041/4353220 zskorna@stonline.sk
Materská škola pri základnej škole Kalinovská 431
Krásno nad Kysucou 023 02
Mgr. Marta Chylá 041/4385279 zs.kalinov.z@zoznam.sk
Základná škola s materskou školou Kalinovská 431
Krásno nad Kysucou 023 02
Mgr. Marta Chylá 041/4385279 zs.kalinov.z@zoznam.sk
Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Kalinovská 431
Krásno nad Kysucou 023 02
Mgr. Marta Chylá 041/4385279
Školské stredisko záujmovej činnosti pri strednej odbornej škole drevárskej Krásno nad Kysucou 1642,
023 02
PaedDr. Ján Palko 041/4385337 zssdkrasno@stonline.sk
Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou č.1642,
023 02
PaedDr. Ján Palko 041/4385337 zssdkrasno@stonline.sk
Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole drevárskej Krásno nad Kysucou č.1642,
023 02
PaedDr. Ján Palko 041/4385337 zssdkrasno@stonline.sk
Materská škola (s elokovanou triedou v ZŠ Krásno-Michálkov a v ZŠ Mládežnícka) Lesnícka 1370
Krásno nad Kysucou 023 02
Anna Šarláková 041/4385289 mskrasnonadkysucou@zoznam.sk
Školská jedáleň pri Materskej škole Lesnícka 1370
Krásno nad Kysucou 023 02
Bc. Katarína Šurinová 041/4385289
Základná škola m. č. Michalkov 613
Krásno nad Kysucou 023 02
Mgr. Mária Michalíková 041/4385146 zs.michalkov.z@zoznam.sk
Školský klub detí pri Základnej škole m. č. Michalkov 613
Krásno nad Kysucou 023 02
Mgr. Mária Michalíková 041/4385146
Základná škola Mládežnícka 1343
Krásno nad Kysucou 023 02
Mgr. Vladimír Targoš 041/4385293 zskrakys@gmail.com
Školský klub detí pri Základnej škole Mládežnícka 1343
Krásno nad Kysucou 023 02
Mgr. Vladimír Targoš 041/4385293 zskraskys@gmail.com
Školské stredisko záujmovej činnosti pri Základnej škole Mládežnícka 1343
Krásno nad Kysucou 023 02
Mgr. Vladimír Targoš 041/4385293 zskraskys@gmail.com
Školská jedáleň pri Základnej škole Mládežnícka 1343
Krásno nad Kysucou 023 02
Anna Vojtušová 041/4385179
Základná umelecká škola Slov.národ.povstania 167
Krásno nad Kysucou 023 02
Mgr. Alica Nadzamová 041/4385242 zuskrasno@mail.t-com.sk
Materská škola Makov 146,
023 56
Zuzana Kubačková 041/4364206 materskaskolamakov@stonline.sk
Základná škola Makov 264,
023 56
Mgr. Milan Petrovič 041/4364371 zsmakov@centrum.sk
Školský klub detí pri Základnej škole Makov 264,
023 56
Mgr. Milan Hedera 041/4364371
Školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť Základnej školy Makov 264,
023 56
Mgr. Milan Petrovič 041/4364371 zsmakov@centrum.sk
Školská jedáleň pri Základnej škole Makov 264,
023 56
Anna Golisová 041/4364391
Materská škola pri základnej škole Nová Bystrica 685,
023 05
Mgr. Štefánia Chovancová, poverená riadením 041/4397214 zsmsnb@stonline.sk
Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Nová Bystrica 685,
023 05
Magdaléna Kuzmová 041/4397212
Základná škola s materskou školou Nová Bystrica 686,
023 05
Mgr. Štefánia Chovancová, poverená riadením 041/4397212 zsmsnb@stonline.sk
Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Nová Bystrica 686,
023 05
Mgr. Štefánia Chovancová, poverená riadením 041/4397212 zsmsnb@stonline.sk
Školské stredisko záujmovej činnosti pri Základnej škole s materskou školou Nová Bystrica 686,
023 05
Mgr. Štegánia Chovancová, poverená riadením 041/4397212 zsmsnb@stonline.sk
Materská škola pri základnej škole Vychylovka 687
Nová Bystrica 023 05
Mgr. Miloš Znachor 041/4397213 zsvychylovka@inMail.sk
Základná škola s materskou školou Vychylovka 687
Nová Bystrica 023 05
Mgr. Miloš Znachor 041/4397213 zsvychylovka@inMail.sk
Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Vychylovka 687
Nová Bystrica 023 05
Mgr. Miloš Znachor 041/4397213 zsvychylovka@inMail.sk
Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Vychylovka 687
Nová Bystrica 023 05
Martina Čierňavová 041/4397213
Základná škola s materskou školou Polgrúň 464
Olešná 023 52
PhDr. Darina Slováková 041/4346155 zsmsolesna@centrum.sk
Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Polgrúň 464
Olešná 023 52
PhDr. Darina Slováková 041/4346155
Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Polgrúň 464
Olešná 023 52
Alena Korčeková 041/4346920
Materská škola pri základnej škole Rovňany 618
Olešná 023 52
PhDr. Darina Slováková 041/4346125 zsmsolesna@centrum.sk
Základná škola s materskou školou Oščadnica 1374,
023 01
PaedDr. Ján Polák 041/4382159 zsoscadnica-nk@mail.t-com.sk
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou Oščadnica 1374,
023 01
Anna Potočárová 041/4382159 zsoscadnica-nk@mail.t-com.sk
Materská škola pri základnej škole Píla 22
Oščadnica 023 01
PaedDr. Ján Polák 0908922960 skolka1@wifineunet.sk
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou Píla 22
Oščadnica 023 01
Anna Potočárová 0908922960 zsoscadnica-nk@mail.t-com.sk
Materská škola pri základnej škole Ústredie 1579
Oščadnica 023 01
PaedDr. Ján Polák 041/4382553 zsoscadnica-nk@mail.t-com.sk
Školský klub detí ako súčasť základnej školy s materskou školou Ústredie 1579
Oščadnica 023 01
PaedDr. Ján Polák 041/4382159
Základná škola Ústredie 760
Oščadnica 023 01
Mgr. Mária Hajnošová 041/4382130 zsoscadnica_u@mail.t-com.sk
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou Ústredie 760
Oščadnica 023 01
Anna Potočárová 041/43821971 zsoscadnica-nk@mail.t-com.sk
Základná škola Podvysoká 307,
023 57
RNDr. Dagmar Dedíková 041/4346218 skola@zspodvysoka.edu.sk
Školský klub detí pri Základnej škole Podvysoká 307,
023 57
Mgr. Dagmar Dedíková 041/4346218
Materská škola Podvysoká 354,
023 57
Eva Janíková 041/4346654
Školská jedáleň pri Základnej škole Podvysoká 360,
023 57
Jarmila Korčeková 041/4346652
Materská škola pri základnej škole Radôstka 168,
023 04
Mgr. Viera Barteková 041/4395164 skola@zsradostka.edu.sk
Základná škola s materskou školou

Radôstka 168,
023 04

Mgr. Viera Barteková 041/4395164 skola@zsradostka.edu.sk
Školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť Základnej školy s materskou školou Radôstka 168,
023 04
Mgr. Viera Barteková 041/4395164
Materská škola Fojstvo 1253
Raková 023 51
Adriana Galusová 041/4341068 adriana.makuchova@gmail.com
Školská jedáleň pri Materskej škole Fojstvo 1253
Raková 023 51
Anna Soviarová 041/4341068 msfojstvo@stonline.sk
Materská škola Korcháň 1070
Raková 023 51
Alena Hanuláková 041/4341520 hanulakova@post.sk
Školská jedáleň pri Materskej škole Korcháň 1070
Raková 023 51
Helena Škorvanková 041/4341520 hanulakova@post.sk
Centrum voľného času Raková 140
Raková 023 51
RNDr. Edita Brisudová 0907146314 cvcrakova@gmail.com
Cirkevná základná škola Jána Palárika Raková 705
Raková 023 51
Mgr. Pavol Kulla 041/4341569 czsrakova.kulla@post.sk
Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole Jána Palárika Raková 705
Raková 023 51
Mgr. Pavol Kulla 041/4341638
Základná škola Raková č. 950
Raková 023 51
Mgr. Jozef Haviar 041/4341513 zs950@centrum.sk
Školský klub detí pri Základnej škole Raková č. 950
Raková 023 51
Mgr. Jozef Haviar 041/4341513 zs950@centrum.sk
Školská jedáleň pri Základnej škole Raková č. 950
Raková 023 51
Štefánia Gašperáková 041/4341513 zs950@stonline.sk
Výdajná školská jedáleň pri Základnej škole Trstená 475
Raková 023 51
Helena Škorvánková 041/4341521 zstrstena475@centrum.sk
Materská škola pri Základnej škole Kudlov 781
Skalité 023 14
Mgr. Ľubica Serafinová 041/4376146 skola@zskskalite.edu.sk
Základná škola s materskou školou Kudlov 781
Skalité 023 14
Mgr. Ľubica Serafinová 041/4376159 skola@zskskalite.edu.sk
Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Kudlov 781
Skalité 023 14
Mgr. Zdena Révayová 041/4376159 skola@zsskalite.edu.sk
Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Kudlov 781
Skalité 023 14
Alojzia Krčmáriková 041/4376143
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité č.729,
023 14
Mgr. Edita Špilová 041/4376101 ekonom@zsuskalite.edu.sk
Školský klub detí pri Základnej škole sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité č.729,
023 14
Mgr. Edita Špilová 041/4376101 ekonom@zsuskalite.edu.sk
Materská škola Ústredie 632
Skalité 023 14
Marta Koričárová 041/4376231
Školská jedáleň pri Materskej škole Ústredie 632
Skalité 023 14
Margita Strýčková 041/4376270
Materská škola pri základnej škole Stará Bystrica 679,
023 04
Janka Matejčiková 041/4395146 zs.starabystrica@mail.t-com.sk
Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Stará Bystrica 678,
023 04
Helena Zacharová 041/4327994 zs.starabystrica@mail.t-com.sk
Základná škola s materskou školou Stará Bystrica 680,
023 04
Mgr. Anna Kalužná 041/4327996 zs.starabystrica@mail.t-com.sk
Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Stará Bystrica 680,
023 04
Mgr. Anna Kalužná 041/4327994 zs.starabystrica@mail.t-com.sk
Centrum voľného času Ústredie 547
Stará Bystrica 023 04
Ing. Miroslav Pavelek 041/4327740 cvcstarabystrica@stonline.sk
Školská jedáleň pri Materskej škole Nižný Koniec 721
Staškov 023 53
Jana Čičková 041/4346258 msstaskov@stonline.sk
Materská škola Staškov 364,
023 53
Anna Smrečková 041/4346258 msstaskov@stonline.sk
Základná škola Staškov 502,
023 53
Mgr. Božena Mariaková 041/4346251 zsstaskov@centrum.sk
Školský klub detí pri Základnej škole Staškov 502,
023 53
Mgr. Božena Mariaková 041/4346251 zsstaskov@centrum.sk
Školská jedáleň pri Základnej škole Staškov 90,
023 53
Mária Kudláčová 041/4346251 zsstaskov@centrum.sk
Základná škola Svrčinovec 336,
023 12
RNDr. Jiří Fiala 041/4371521 zssvrcinovec@azet.sk
Školský klub detí pri Základnej škole Svrčinovec 336,
023 12
RNDr. Jiří Fiala 041/4371520 zssvrcinovec@azet.sk
Školská jedáleň pri Základnej škole Svrčinovec 336,
023 12
Katarína Krišicová 041/4371521
Materská škola Svrčinovec 856,
023 12
Mgr. Alžbeta Padychová 041/4371632 ms.svrcinovec@stonline.sk
Školská jedáleň pri Materskej škole Svrčinovec 856,
023 12
Janka Štetiarová 041/4371632
Školská jedáleň pri Základnej škole Bukovina 304
Turzovka 023 54
Jozefína Rudinská 041/4352475
Základná škola Bukovina 305
Turzovka 023 54
Mgr. Terézia Šupolová 041/4353858 zsturzovka305@zoznam.sk
Školský klub detí pri Základnej škole Bukovina 305
Turzovka 023 54
Mgr. Terézia Šupolová 041/4353858
Spojená škola sv. Jozefa internátna - Praktická škola sv. Jozefa Jašíkova 219
Turzovka 023 54
Mgr. Viera Vahančíková 041/4352288 specialna.skola@centrum.sk
Spojená škola sv. Jozefa inernátna - Špeciálna základná škola s materskou školou sv. Jozefa internátna Jašíkova 219
Turzovka 023 54
Mgr. Viera Vahančíková 041/4352288 specialna.skola@centrum.sk
Školská jedáleň ako súčasť Spojenej školy sv. Jozefa internátnej Jašíkova 219
Turzovka 023 54
Mgr. Viera Vahančíková 041/4352476
Gymnázium Ľ. Štúra 35
Turzovka 023 54
Mgr. Eva Lejtrichová 041/4353633 gymtu@stonline.sk
Školská jedáleň pri Gymnáziu Ľ. Štúra 35
Turzovka 023 54
Mgr. Eva Lejtrichová 041/4333668
Základná umelecká škola M. R. Štefánika 355
Turzovka 023 54
Petronela Stuchlá 041/4352549 zusturzovka@zoznam.sk
Centrum voľného času R. Jašíka 179
Turzovka 023 54
Mgr. Miroslava Rejdová 041/4352210 m.rejdova@cvcturzovka.sk
Špeciálna základná škola Stred 39
Turzovka 023 54
Mgr. Zuzana Zajacová 041/4352631 specialnaskola.turzovka@post.sk
Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole Stred 39
Turzovka 023 54
Mgr. Zuzana Zajacová 041/4352631 specialnaskola.turzovka@post.sk
Školská jedáleň pri Materskej škole Šárky 430
Turzovka 023 54
Anna Čičková 041/4352655
Materská škola Šárky 463
Turzovka 023 54
Mária Giertlová 041/4352655
Základná škola Horný Kelčov 658
Vysoká nad Kysucou 023 55
Mgr. Mária Pivková 041/4364372 zskelcov@post.sk
Školský klub detí pri Základnej škole Horný Kelčov 658
Vysoká nad Kysucou 023 55
Mgr. Mária Pivková 041/4364372
Školská jedáleň pri Základnej škole Horný Kelčov 658
Vysoká nad Kysucou 023 55
Anna Kovačíková 041/4364490
Školská jedáleň pri Základnej škole

Vysoká nad Kysucou 215,
023 55

Mária Cudráková 041/4361272
Materská škola (s elokovanou triedou v ZŠ Horný Kelčov) Vysoká nad Kysucou 287,
023 55
Helena Fulierová 041/4361272
Základná škola E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 316,
023 55
Mgr. Ľubomír Valach 041/4361126 skola@zsvyskys.edu.sk
Školský klub detí pri Základnej škole E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 316,
023 55
Mgr. Ľubomír Valach 041/4361126
Materská škola Zákopčie 888,
023 11
Bc. Iveta Hlušková 041/4344211 skolka@boomail.sk
Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole Zákopčie 888,
023 11
Veronika Zbončáková 041/4344211 hazikova@szm.sk
Základná škola Zákopčie č. 957,
023 11
Mgr. Peter Bohovič 041/4344126 zszakopcie@centrum.sk
Školský klub detí pri Základnej škole Zákopčie č. 957,
023 11
Mgr. Peter Bohovič 041/4344126 zszakopcie@centrum.sk
Školská jedáleň pri Základnej škole Zákopčie č. 957,
023 11
Veronika Zbončáková 041/4344126 zszakopcie@centrum.sk